Långsam start på isvintern, men nu tar den fart

4 weeks 1 day ago
Istillväxten i Bottenviken och Norra Kvarken har nu tagit rejäl fart, blad annat tack vare en högtrycksrygg som fört ner kall luft över havsområdena. ”En perfekt ismaskin”, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHI.

SMHI utvecklar system för luftkvalitet i Bosnien

1 month ago
SMHI arbetar nu i ett nytt SIDA-projekt med att bygga upp ett system för att hantera mätningar av luftkvalitet i Bosnien. Systemet är baserat på det svenska datavärdskapet inom luftkvalitet. Luftkvalitet är ett utmanande område i Bosnien, som enligt WHO har bland Europas sämsta luftkvalitet.

Kunskap om grön infrastruktur i nordiska städer i ny rapport

1 month ago
Grönområden, parkmiljöer och växtlighet kan bidra till att skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. SMHI har tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett kunskapsunderlag om grön infrastruktur. Rapporten samlar kunskap och erfarenhet av att använda grön infrastruktur vid klimatanpassning av städer. Den visar också på kunskapsluckor och hinder.

Kallt och stänk från vatten, då finns risk för nedisning

1 month ago
Vakthavande oceanograf vid SMHI övervakar inte bara vattenståndet till havs utan följer också vind- och temperaturförhållandena. När temperaturen sjunker och vinden över havet tilltar, kan det bli risk för måttlig eller svår nedisning av fartyg. Nedisning kan leda till att fartyg blir instabila, därför utfärdar SMHI varningar för nedisning.

Alfrida och Jan - januari 2019

1 month 1 week ago
Väderåret 2019 inleddes med två namngivna stormar redan under de första veckorna. Den första stormen gavs namnet Alfrida och passerade den 1-2 januari. Den drabbade Svealand och Gotland värst. Totalt blev cirka 100 000 hushåll strömlösa och inte minst i östra Svealand var det en ovanligt omfattande trädfällning. Den andra stormen som fick namnet Jan passerade den 10-11 januari med de högsta vindhastigheterna i fjällen.

December 2018 - Rekordvarmt i Australien

1 month 1 week ago
December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet mild månad. I inre och ostligaste Sibirien var det däremot kallt. 2018 som helhet var i flera länder på europeiska kontinenten ett rekordvarmt år.

Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

1 month 1 week ago
Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

En första sammanfattning av Alfrida

1 month 2 weeks ago
Stormen Alfrida har passerat och vi har börjat summera. Vi kan konstatera att Fårösund fått ett nytt rekord för byvind och att Knolls Grund noterat ett nytt rekord för högsta signifikanta våghöjd.  

December 2018 - Mild julmånad men i norr växte snötäcket

1 month 3 weeks ago
Efter den i allmänhet mycket snöfattiga novembermånaden växte snötäcket i omfattning under december med början i norr. I Götaland och delar av Svealand var det dock inte något stabilt snötäcke. Trots några kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid blev månaden mildare än normalt i hela Sverige.

Året 2018 - Varmt, soligt och torrt år

2 months ago
År 2018 blev ett mycket varmt, torrt, ovanligt soligt och på flera sätt händelserikt väderår. Varma år har dominerat från 1988 och framåt och 2018 var inget undantag från regeln. Främst lär 2018 bli hågkommet för den extremt varma och soliga maj- och julimånaden. Sommarens besvärliga torka och skogsbränder kommer även att finnas på mångas läppar. Boende i främst östra Norrland lär även i hög grad minnas vinterns extrema snödjup.

SMHI på uppdrag i Etiopien

2 months ago
SMHI är verksamt både i Sverige och utomlands. I ett projekt finansierat av Sida samarbetar vi med våra etiopiska motsvarigheter för att bland annat göra Etiopien bättre rustat mot torka och översvämning. Nyligen var några av våra hydrologer på plats i Etiopien för att ta reda på mer om utmaningarna kring landets vattenresurser.

Klimatperspektiv in i svensk havsplanering

2 months ago
Hur klimatet påverkar havet är en viktig del i en hållbar havsplanering. Nu ska de senaste beräkningarna för hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Östersjön och Västerhavet in i den pågående svenska havsplaneringen.

November 2018 - Kallt i östra Nordamerika men milt i Europa

2 months 1 week ago
Jämfört med de tidigare höstmånaderna blev november en förhållandevis händelsefattig månad. Det fortsatte att vara milt i Europa där delar av norra Skandinavien erfor en rekordmild november. I östra Nordamerika fortsatte det däremot att vara kallare eller mycket kallare än normalt.

SMHI tar fram framtidens jordbruksteknologi i vinnovasatsning

2 months 1 week ago
I ett Vinnovaprojekt, Agtech 2030, medverkar SMHI som tjänsteleverantör och utgör även utvecklingspartner till företag och rådgivarorganisationer. Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för framtidens lantbruk. Detta ska ske genom att anpassa lantbruken till den digitala och teknologiska omställningen.

Skyfallen kan bli ännu värre i ett förändrat klimat

2 months 2 weeks ago
Ny forskning kring skyfall i ett förändrat klimat visar att klimatförändringens effekt på skyfall kan ha underskattats hittills. De nya beräkningarna med en mycket mer detaljerad regional klimatmodell visar att skyfallen ökar uppemot dubbelt så mycket mot vad tidigare modellsimuleringar visat.
Checked
47 minutes 20 seconds ago
Nyheter från SMHI
Subscribe to www.smhi.se feed